Обработка (полиране) на декоративни елементи с лаково покритие

Обработка (полиране) на декоративни елементи с лаково покритие

Целта на обработката е да бъдат отстранени дефекти и драскотини по интериорни елементи с пиано лак или друг тип лаково покритие.
Какви операции се извършват?

Възстановяване на декоративни елементи по таблото, вратите и централната конзола
Полиране на характерни пиано лак мини елементи (ключове, скоростни лостове, бутони), което може да бъде приложено и за екстериорни пиано лак елементи.
Подготовка на детайлите за полагане на защита
Полагане на защитно нано керамично покритие или прозрачно защитно фолио
Забележка: За да бъдат възстановени до възможно най-добрия си външен вид, някои интериорни елементи трябва предварително да бъдат демонтирани!
Обработка (полиране) на декоративни елементи с лаково покритие
Обработка (полиране) на декоративни елементи с лаково покритие
Обработка (полиране) на декоративни елементи с лаково покритие
Вижте още: Авто Детайлинг