Отстраняване на брандинг елементи от автомобила

Отстраняване на брандинг елементи от автомобила

Процедурата цели премахване на брандирани елементи по екстериора и в интериора на автомобила, от рода на букви, емблеми, фолия, стикери и различни тунинг елементи.
Какви операции се извършват?

Механично премахване на брандинг елементите, чрез подходящ за целта инструментариум
Отстраняване на остатъчно лепило и двойно залепваща лента по химичен способ. Почистване и обезмасляване на съответните детайли на автомобила
Пастиране и полиране на детайлите, с цел отстранявате на остатъчни дефекти (драскотини) причинени от по-горните процедури
Вижте още: Авто Детайлинг