Полиране на фарове

Полиране на фарове на автомобил

Обработката цели да бъдат отстранени всички дефекти в захабения слой на фаровете.
Какви операции се извършват

В зависимост от степента на захабяване, фаровете/стоповете може да се демонтират от автомобила или да се обработват на място
Отстраняване на следите от матиране и камъчета
Почистване на вътрешността от опушване и следи от вода
Регулиране на фаровете на стенд
Защита с предпазно фолио
Отстраняване на навлизането на вода и конденза, получаващ се от множеството пукнатини
Вижте и секцията ни за: Ремонт на фарове и Авто детайлинг