Ремонт на диодни фарове и стопове

Ремонт на диодни фарове и стопове

С все по-масовото навлизане на диодите във фаровете и стоповете, започват и все по-честите проблеми с тях.

Най-срещаните проблеми са стопоени светловоди, изгорели или разпоени диоди, проблеми с инсталацяита, дефектни или наводнени управление. Можем да помогнем с диагностицирането и остраняването на тези проблеми.

Предлагаме и преправяне на американски диодни стопове и преминаване към европейски стандарт с жълт мигач