Ремонт на завиващ фар

Ремонт на завиващ фар

Ремонтът цели да бъдат отстранени всякакви дефекти в модула за завиване, конденз или дефектни ел. инсталации, които са довели до спирането на завиването на фаровете.
Какви операции се извършват

В зависимост дали проблемът тръгва от конденз, водещ към модула, или дефектни ел. инсталации, фаровете се демонтират от автомобила, за да се обработват на място
Диагностициране на проблема със спирането на завиването на фаровете
Почистване на вътрешността на фара, рециклиране на рефлекторите, полиране на пластмасовите детайли.
Регулиране на фаровете на стенд
Защита с предпазно фолио
Отстраняване на навлизането на вода и конденза, които може да се довели до повреда в модула
ремонт на завиващ фар
Ремонт на завиващ фар
Вижте и нашите секции за: Ремонт на фарове и Авто детайлинг