Ремонт на механизмите за завиване във фаровете

Ремонт на механизмите за завиване във фаровете

Един от най-добрите функции при съвременните фарове е тяхната динамична функция или така нареченото „завиване“ на фаровете. За съжаление на водачите обаче доста често точно тази функция има проблем, в резултат на което фаровете спират да завиват и да се регулират във височина, а на таблото постоянно излиза светлина и звукова индикация за проблема.

Най-честите проблеми са по инсталацията на механизма, блокиране на моторите или попадане на влага в управляващият модул.

Можем да диагностицираме проблема и в 99 процента от случаите да го отстраним.