Проблем с неработещи фарове на BMW X6 и неработеща букса

  • от
Проблем с неработещи фарове на BMW X6 и неработеща букса
Проблем с неработещи фарове на BMW X6 и неработеща букса
Проблем с неработещи фарове на BMW X6 и неработеща букса
Проблем с неработещи фарове на BMW X6 и неработеща букса
Проблем с неработещи фарове на BMW X6 и неработеща букса
Проблем с неработещи фарове на BMW X6 и неработеща букса

Проблем с неработещи фарове на BMW X6 и неработеща букса


Проблем с неработещи фарове на BMW X6 и неработеща букса
Отстранихме множество проблеми във фаровете и вече са по-добри от нови.
✔️Отворихме ги и почистихме вътрешността
✔️Положихме ново покритие на рефлекторите на лупите
✔️Подменихме инсталациите на двата фара, поради ронещата се изолация и изключително лошото състояние на буксите
✔️Положихме ново покритие на рефлекторите на дневните/ангелските очи
✔️Подменихме светловодите на ангелите, поради силно разтапяне, промяна на цвета и нагаряне на пластмасата
✔️Запоихме отчупените захвати на корпуса
Още наши статии