Преглед на техническото състояние

Преглед на техническото състояние

Нашият екип от обучени специалисти, стриктно следят за състоянието на всяка част от вашето превозно средство и могат да извършат всякакъв вид диагностика на техническото му състояние.

Техническото състояние на вашия автомобил е жизнено важно както за околната среда, така и за Вас самите. Прегледът на техническото състояние на вашият автомобил Ви гарантира безопасност и правилен ремонт, ако автомобилът има повреда и не знаете какъв точно е проблемът. Нашият екип ще извърши щателна проверка, благодарение на която Вие ще получите надеждна цялостна информация за състоянието на вашето превозно средство.

Редовният преглед Ви гарантира, че занапред ще си спестите скъпоструващи ремонти и ще си осигурите безопасност за дълго време.

Ние сме тук за Вас.